3. Személyiségfejlesztés


Személyiség fejlesztés a negatív
stressz leküzdésének érdekében

Mivel minden ember egyedi és megismételhetetlen része a világnak, ezért a stressz is mindenkire másképpen hat. Vannak olyan személyiség típusok, akik fogékonyabbak a stressz káros hatásaira, nehezebben teszik túl magukat egy – egy kritikusnak ítélt helyzeten, traumán.

A személyiség kialakulására a velünk született adottságokon kívül hatással van a családi minta, a környezet és a megélt tapasztalatok, amelyek nagyban befolyásolják azt, hogy optimista vagy pesszimista szemléletmóddal rendelkezünk.

Siker vagy kudarc-orientáltakká válunk. Személyiségtől függ az is, hogy mennyire vagyunk képesek kiállni a véleményünk, jogos elvárásaink mellett úgy, hogy ezzel nem bántunk meg más embereket, vagyis mennyire érett és asszertív a személyiségünk.

Minél érettebb a személyiség, annál inkább képes arra, hogy analitikus módon, összefüggéseiben át tudjon tekinteni egy problémát, és gyors, helyes döntést tudjon hozni. Képes arra, hogy célokat tűzzön ki maga elé és ezeket következetes módon érje el, rendelkezik a megfelelő kommunikációs eszközökkel, amelyek segítik a munkahelyi és társadalmi kapcsolatok kiépítésében és fenntartásában.

Az asszertív személyiség mindig a problémát kiváltó okot – okokat tárja fel és azok megoldására törekszik a rendelkezésére álló eszközökkel. Frusztrációtűrő képessége jó, a kudarcokat tapasztalat szerzésként éli meg, a nehézségeket kihívásnak tekinti. Tudja, hogy a problémát sokszor nem a kialakult helyzet okozza, hanem az, amit gondolunk róla.

A fent említett tulajdonságok elérésében segít ez a foglalkozás, mely során megismerhetik a személyiség felépítését, struktúráját, a különböző személyiség típusokat, azok erősségeit és gyengébb, bizonyos helyzetekben hátráltató vonásait.

Különböző tesztek segítségével mindenki megtudhatja, melyik típushoz tartozik. Lehetősége nyílik arra, hogy elinduljon a személyiség fejlesztés útján a sikeresebb és boldogabb életet reményében.

Napi program

A negatív stressz leküzdése
személyiségfejlesztéssel
Csoportos tréning

Első rész:
9:00 – 10:30

Az érett személyiség jellemzői és felépítése.
Személyiségfejlesztés szintről-szintre:

– Jungi személyiség és fejlődésmodell
– Persona
– Árnyékszemélyiség
– Megfelelési kényszer
– Introvertált – Extravertált személyiség típusok
– A lényegi vonások és az érzési folyamat
– Anima – Animusz

15 perc szünet

Második rész:
10:45 – 13:00

– Az érett személyiség felépítése
– A túl erős vagy túl gyenge „Felettes én”-ünk
– A Klimt pillantás (Gustav Klimt)
– Személyiségfejlődés szintről-szintre
– Mások elfogadásának gyakorlása
– Negatív jellemvonások megszelidítése
– Önismeret – az érett személyiség jellemzői

 

Az előadás szemléltető anyaga